Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng


Mục tiêu khóa học mang lại:

- Xử lý hiệu quả xung đột tại nơi là việc

- Làm việc hiệu quả với đồng nghiệp khó chịu

- Một số yếu tố xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả ăn ý

- Một số kỹ năng của nhà lãnh đạo chuyên nghiệp cần có

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn