Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng


Mục tiêu khóa học mang lại:

- Xử lý hiệu quả xung đột tại nơi là việc

- Làm việc hiệu quả với đồng nghiệp khó chịu

- Một số yếu tố xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả ăn ý

- Một số kỹ năng của nhà lãnh đạo chuyên nghiệp cần có

Địa Chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 6252 5252 /EXT 128 - 08 6285 3896

Email: daotao@datxanh.com.vn