Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng

  • Lợi ích sau khóa học:

  • Nắm bắt 05 nhu cầu cơ bản của đội nhóm
  • Biết cách khích lệ và động viên đội nhóm trong tổ chức
  • Tiếp cận một cách khoa học các lỹ thuyết về động cơ và sự thỏa mãn của cá nhân

Khóa học giúp bạn biết cách:

Sử dụng các công cụ xác định rõ nguyên nhân của vấn đề mình đang gặp phải
Tìm kiếm giải pháp bằng cách phân tích tình huống và xây dựng các phương án
Thực thi và đánh giá giải pháp 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

- Kỹ năng giao tiếp có vai trò như thế nào trong kinh doanh.

- Cấu trúc giao tiếp trong kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp thường ngày.

- Phát triển phong cách viết trong kinh doanh chuyên nghiệp.

- Kỹ năng viết các văn bản thường gặp trong kinh doanh bao gồm bản ghi nhớ, báo cáo, Email v.v

- Phát triển kỹ năng giao tiếp ngôn từ lôi cuốn, tự tin.

- Giao tiếp và trao đổi bằng điện thoại trong kinh doanh.

- Ngôn ngữ cơ thể - công cụ giao tiếp quyền lực.

- Phát triển kỹ năng thuyết trình hiệu quả và tự tin.

- Giải quyết mâu thuẫn xung đột và bất đồng trong giao tiếp kinh doanh


Mục tiêu khóa học:

- Nội dung, phương pháp & cấu trúc bài thuyết trình chuẩn

- Các bước chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệụ quả

- Nghệ thuật và cách tạo lửa cho bài thuyết trình

- Bộ giáo án đào tạo chuẩn giành cho giảng viên

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn