Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng
Mục tiêu khóa học:

- Huấn luyện dành cho nhân viên mới gia nhập DXMB
- Nội quy, quy định công ty DXMB
- Chính sách dành cho người lao động
- Quy tắc ứng xử Tập đoàn Đất xanh
- Văn hóa doanh nghiệp tập đoàn Đất xanh

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu được lộ trình sự nghiệp

- Hiểu cách tìm kiếm khách hàng

- Biết chăm sóc khách hang và những kỹ năng bổ sung để làm việc hiệu quả - chuyên nghiệp

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu được cơ bản Marketing BĐS

- Lựa chọn kênh hiệu quả tiếp cận khách hang mục tiêu

- Cách đưa thông điệp đến khách hang

- Cách thực hiện chiến dịch Marketing

- Khai thác nguồn khách hàng

- Đào tạo Facebook Ads, Google Ads

Mục tiêu khóa học:

- Định hướng nghề nghiệp và công việc của NVKD của Đất Xanh

- Các dạng sản phẩm BĐS của Đất Xanh

- Kỹ năng cơ bản để bán sản phẩm BĐS tại Đất Xanh

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng

- Biết cách áp dụng các kỹ năng chăm sóc khách hang hiệu quả trong bán hang BĐS

- Mẹo chốt khách hàng thành công

Mục tiêu khóa học:

- Tạo khách hàng tiềm năng

- Hướng dẫn đặt chổ

- Hướng dẫn đặt cọc

Mục tiêu bài giảng:

- Giới thiệu các biểu mẫu chứng từ

- Các quy trình đặt nộp tiền, thanh toán, tạm ứng

- Quy trình bán hàng

- Quy trình đặt cọc, đặt chỗ

- Quy trình nộp tiền, thu tiền, rút tiền đặt chỗ

- Quy trình tính hoa hồng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

- Kỹ năng giao tiếp có vai trò như thế nào trong kinh doanh.

- Cấu trúc giao tiếp trong kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp thường ngày.

- Phát triển phong cách viết trong kinh doanh chuyên nghiệp.

- Kỹ năng viết các văn bản thường gặp trong kinh doanh bao gồm bản ghi nhớ, báo cáo, Email v.v

- Phát triển kỹ năng giao tiếp ngôn từ lôi cuốn, tự tin.

- Giao tiếp và trao đổi bằng điện thoại trong kinh doanh.

- Ngôn ngữ cơ thể - công cụ giao tiếp quyền lực.

- Phát triển kỹ năng thuyết trình hiệu quả và tự tin.

- Giải quyết mâu thuẫn xung đột và bất đồng trong giao tiếp kinh doanh


Mục tiêu khóa học:

- Tự tin chủ động trong giao tiếp

- Phong cách chuyên nghiệp trong giao tiếp

- Sử dụng ngôn từ tích cực trong giao tiếp

- Cách sử dụng phi ngôn từ trong giao tiếp

Mục tiêu khóa học: 

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

- Các bước chuẩn bị & bán hàng qua điện thoại

- Thực hành bán hàng qua điện thoại

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu thủ tục xin giấy phép xây dựng

- Nắm vững thủ tục pháp lý phục vụ cho việc bán sản phẩm mới

- Nắm vững thủ tục công chứng hồ sơ

Mục tiêu:

Thủ thuật này áp dụng cho các Nhân viên văn phòng, nhân viên văn thư, các nhà làm email marketing, thư ký,  những người cần gửi thư hàng loạt đến nhiều người với một mẫu dùng chung.


Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn