Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể:

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc phân công và ủy thác công việc.
  • Nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của bản thân khi phân công và ủy thác công việc.
  • Biết được quy trình phân công công việc và cách quản lý các phần việc để tăng năng suất và hiệu quả làm việc lên đến mức tối đa, đồng thời kiểm soát quy trình công việc diễn ra suôn sẻ.
  • Nắm được cách thức lựa chọn đúng người để ủy thác một phần hoặc toàn bộ một công việc, ngoài ra vẫn giữ được kết quả như mong muốn.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

- Kỹ năng giao tiếp có vai trò như thế nào trong kinh doanh.

- Cấu trúc giao tiếp trong kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp thường ngày.

- Phát triển phong cách viết trong kinh doanh chuyên nghiệp.

- Kỹ năng viết các văn bản thường gặp trong kinh doanh bao gồm bản ghi nhớ, báo cáo, Email v.v

- Phát triển kỹ năng giao tiếp ngôn từ lôi cuốn, tự tin.

- Giao tiếp và trao đổi bằng điện thoại trong kinh doanh.

- Ngôn ngữ cơ thể - công cụ giao tiếp quyền lực.

- Phát triển kỹ năng thuyết trình hiệu quả và tự tin.

- Giải quyết mâu thuẫn xung đột và bất đồng trong giao tiếp kinh doanh

Bạn có biết rằng:
  • 75% nhân viên chú trọng đến việc cộng tác và làm việc nhóm với đồng nghiệp
  • 83% nhân viên mong muốn có được sự công nhận từ cấp trên hơn là các phần thưởng về tài chính
Đến với khóa học bạn sẽ học được gì
  • Nắm bắt 05 nhu cầu cơ bản của đội nhóm
  • Biết cách khích lệ và động viên đội nhóm trong tổ chức
  • Tiếp cận một cách khoa học các lỹ thuyết về động cơ và sự thỏa mãn của cá nhân

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn