Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng
Bạn sẽ học được gì?
- Nắm được cơ bản nhất những quy định về mua bán bất động sản
- Tường tận những thủ tục khi chuẩn bị giao dịch bất động sản
- Đủ khả năng phòng và tránh các rủi ro pháp lí
- Bí quyết mua bán bất động sản thành công

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

- Kỹ năng giao tiếp có vai trò như thế nào trong kinh doanh.

- Cấu trúc giao tiếp trong kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp thường ngày.

- Phát triển phong cách viết trong kinh doanh chuyên nghiệp.

- Kỹ năng viết các văn bản thường gặp trong kinh doanh bao gồm bản ghi nhớ, báo cáo, Email v.v

- Phát triển kỹ năng giao tiếp ngôn từ lôi cuốn, tự tin.

- Giao tiếp và trao đổi bằng điện thoại trong kinh doanh.

- Ngôn ngữ cơ thể - công cụ giao tiếp quyền lực.

- Phát triển kỹ năng thuyết trình hiệu quả và tự tin.

- Giải quyết mâu thuẫn xung đột và bất đồng trong giao tiếp kinh doanh

NỘI DUNG KHÓA HỌC

- Tầm quan trọng của phân công và ủy thác công việc

- Quyền hạn và trách nhiệm liên quan của người quản lý

- Phương pháp phân công theo kinh nghiệm làm việc

- Phương pháp phân công theo chuyên môn

- Đánh giá công việc và nhân viên

- Bàn giao công việc

- Hỗ trợ và kiểm tra

- Thang hình thức và quyền hạn của người nhận việc trong ủy thác công việc

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn