Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

- Kỹ năng giao tiếp có vai trò như thế nào trong kinh doanh.

- Cấu trúc giao tiếp trong kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp thường ngày.

- Phát triển phong cách viết trong kinh doanh chuyên nghiệp.

- Kỹ năng viết các văn bản thường gặp trong kinh doanh bao gồm bản ghi nhớ, báo cáo, Email v.v

- Phát triển kỹ năng giao tiếp ngôn từ lôi cuốn, tự tin.

- Giao tiếp và trao đổi bằng điện thoại trong kinh doanh.

- Ngôn ngữ cơ thể - công cụ giao tiếp quyền lực.

- Phát triển kỹ năng thuyết trình hiệu quả và tự tin.

- Giải quyết mâu thuẫn xung đột và bất đồng trong giao tiếp kinh doanh

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu về tầm quan trọng của giao tiếp

- Hiểu về các phương tiện giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp nội bộ DXG

- Hiểu về D.I.S.C


Mục tiêu khóa học

- Kiến tạo tương lai từ mục tiêu cuộc đời bạn trong doanh nghiệp
- Đánh giá bản thân, thể hiện năng lực
- Thành thật với chính mình & không ngừng học hỏi
- Hạnh phúc đồng hành cùng mục tiêu
- Sự chính trực & làm chủ bản thân
- Quy trình xác lập mục tiêu đích thực công thức Smartest
- Xây dựng mục tiêu qua hình ảnh của bạn sau 5 năm

Mục tiêu khóa học:

- Làm sạch, sàng lọc, sắp xếp họp thư

- Quản lý thư một cách khoa học

- Quản lý lịch, danh bạ, ghi chú, sự kiện

- Giúp quản lý công việc hiệu quả

- Giúp quản lý thời gian hiệu quả

- Tạo văn hóa viết email trong DXG

- Chuẩn hóa cách giao tiếp bằng email

- Thể hiện sự chuyên nghiệp trong giải quyết vấn đề qua email


Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn