Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng


Mục tiêu khóa học:

- Những quy định về pháp luật kinh doanh BĐS

- Pháp lý doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

- Nhật ký thi công công trình xây dựng

- Xử lý sự cố ngoài công trình

- Lưu trữ hồ sơ dự án

Mục tiêu khóa học:

- Nắm vững những nội dung cơ bản của HĐXD

- Hiểu rõ các vấn đề thương thảo ký kết HĐXD

- Tránh những tranh chấp có thể xảy ra, trong quá trình thực hiện HĐXD

- Nắm vững qui trình cung cấp hồ sơ, soát xét hợp đồng xây dựng

- Cập nhật các qui định pháp luật mới liên quan lĩnh vực xây dựng

- Nắm bắt thực tiễn pháp lý liên quan đến HĐXD

Mục tiêu khóa học:

- Kỹ năng tư vấn hợp đồng mua bán căn hộ.

- Pháp luật nhà ở 2015.

- Hợp đồng mẫu phụ lục và tài liệu tham khảo.

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn