Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng

Mục tiêu khóa học:

- Hệ thống văn bản pháp luật về môi trường trong xây dựng

- Quy định chung về bảo vệ môi trường trong xây dựng

- Quy định về môi trường giai đoạn chuẩn bị dự án

- Quy định về môi trường giai đoạn thi công xây dựng

- Quy định về môi trường giai đoạn vận hành dự án

Mục tiêu khóa học:

-Phân đoạn chuẩn bị đầu tư

-Phân đoạn đầu tư xây dựng

-Phân đoạn bàn giao và khai thác

Nội dung khóa học

1. Nghiên cứu – Khảo sát dự án đầu tư.

2. Các bước thủ tục Pháp lý dự án.

3. Chuẩn bị khởi công xây dựng.

4. Kết thúc dự án, đưa vào sử dụng.

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn