Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)


Mục tiêu khóa học:

- Hình thái làm việc nhóm 

- Vì sao phải làm việc nhóm 

- Các nguyên tắc làm việc nhóm 

- Tổ chức một cuộc họp nhóm hiệu quả

- Hoàn tất chương trình đào tạo Nhân viên kinh doanh tân tuyển 

- Hoàn tất bài kiểm tra tổng hợp E-learning chương trình đào tạo Nhân viên kinh doanh tân tuyển

Mục tiêu khóa học:

- Nâng cao hiệu quả và năng suất sản xuất của cá nhân và tập thể
- Tăng lượng “thời gian riêng tư” cho mỗi cá nhân
- Giảm bớt áp lực trong công việc
- Tăng niềm vui trong công việc
- Có thể dự trù được nhiều việc cho kế hoạch tương lai và giải quyết các vấn đề mang tính dài hạn
- Nâng cao sức sáng tạo
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng một số công cụ công nghệ quản lý thời gian


Nơi tổng hợp nhiều triết lý trong cuộc sống:

- Suy ngẫm đời thường

- Lời hay ý đẹp

- Thư giãn cuối tuần

- Những nguyên tắc thành công

- Những triết lý trong cuộc sống


Mục tiêu khóa học:

- Lịch sử hình thành ĐXĐNB

- Sơ đồ văn phòng ĐXĐNB

- Cơ cấu tổ chức ĐXĐNB

- Nội quy lao động

- Văn hóa & tầm nhìn ĐXĐNB

- Chính sách phúc lợi


Mục tiêu khóa học:

- Thông điệp Tổng Giám Đốc

- Lịch sử hình thành và phát triển

- Hệ thống tôn chỉ

- Giá trị cốt lõi và hành vi chuẩn mực

- Các chuẩn mực ứng xử

Mục tiêu khóa học:

- Tự tin chủ động trong giao tiếp

- Phong cách chuyên nghiệp trong giao tiếp

- Sử dụng ngôn từ tích cực trong giao tiếp

- Cách sử dụng phi ngôn từ trong giao tiếp


Mục tiêu khóa học:

- Định hướng nghề nghiệp và công việc của NVKD của Đất Xanh Đông Nam Bộ

- Các dạng sản phẩm BĐS của Đất Xanh Đông Nam Bộ

- Kỹ năng cơ bản để bán sản phẩm BĐS tại Đất Xanh Đông Nam Bộ

Mục tiêu khóa học:

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

- Các bước chuẩn bị & bán hàng qua điện thoại

- Thực hành bán hàng qua điện thoại

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu được tầm quan trọng của việc bán hàng

- Nắm rõ Quy trình bán hàng BĐS

- Cách giúp NVKD chốt Sale

- Biết được một số kiến thức NVKD cần chuẩn bị

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu được thủ tục xin Giấy phép xây dựng

- Nắm vững thủ tục Pháp lý phục vụ cho việc bán sản phẩm mới

- Nắm vững thủ tục Công chứng hồ sơ

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu được cơ bản Marketing trực tiếp và gián tiếp (online)

- Lựa chọn kênh hiệu quả để tiếp cận khách hàng mục tiêu

- Cách đưa thông điệp đến khách hàng

- Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng

Mục tiêu khóa học:

- Biết cách tiếp cận Khách hàng tiềm năng

- Biết cách nhận biết Khách hàng tiềm năng


Mục tiêu khóa học:

- Các vấn đề về tài chính

- Quy trình vay vốnMục tiêu khóa học:

- Hiểu được tầm quan trọng của việc CSKH

- Biết cách áp dụng các kỹ năng CSKH hiệu quả trong bán hàng BĐS


Mục tiêu khóa học:

- Biết cách tìm kiếm khách hàng & phân loại khách hàng

- Khách hàng phân khúc theo thị trường BĐS

Mục tiêu khóa học:

- Giúp nhân viên hiểu rõ đươc quy trình bán hàng trên CRM

- Cách sử dụng phần mềm CRM 


Nội dung:

- Dự án đất nền

- Dự án căn hộ

- Các kiến thức tổng quan về dự án

Mục tiêu khóa học:

- Giúp NVKD gỡ bỏ các vướng mắc trong quá trình tư vấn

- Cung cấp thêm kiến thức dự án đất nền và căn hộ

Mục tiêu khóa học:

- Nội dung, phương pháp & cấu trúc bài thuyết trình BĐS

- Các bước chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệụ quả

- Nghệ thuật và cách tạo lửa cho bài thuyết trình

- Thực hành thuyết trình cho 1 khách hàng hoặc nhiều khách hàng

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn