Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng
* Mục tiêu khóa học:
- Lịch sử hình thành
- Sơ đồ văn phòng DXG
- Cơ cấu tổ chức DXG
- Nội quy lao động DXG
- Văn hóa và tầm nhìn DXG
- Chính sách phúc lợi
- Thư mục, lưu trữ hồ sơ

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn