Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng
* Mục tiêu khóa học:
- Lịch sử hình thành
- Sơ đồ văn phòng DXG
- Cơ cấu tổ chức DXG
- Nội quy lao động DXG
- Văn hóa và tầm nhìn DXG
- Chính sách phúc lợi
- Thư mục, lưu trữ hồ sơ

Địa Chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 6252 5252 /EXT 128 - 08 6285 3896

Email: daotao@datxanh.com.vn