Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng

Mục tiêu khóa học:

- Nắm rõ quy trình thuộc phòng/ban nào

- Nắm vững cấu trúc một quy trình, quy chế DXG

- Hiểu rõ lộ trình thực hiện công việc của mình đã đảm trách

- Tự tin trong công tác phối hợp nội bộ, bên ngoài

Mục tiêu khóa học giúp CBNV DXG:

- Nhận thức kỹ năng chuyên môn về ATLĐ trên công trường

- Nhận thức về môi trường, sức khỏe và an toàn

- Nhận thức về mối nguy hiểm và sự rủi ro trên công trường

- Loại trừ tất cả những hành động và tình trạng không an toàn

Nội dung khóa học

1. Nghiên cứu – Khảo sát dự án đầu tư.

2. Các bước thủ tục Pháp lý dự án.

3. Chuẩn bị khởi công xây dựng.

4. Kết thúc dự án, đưa vào sử dụng.

Mục tiêu khóa học:

-Phân đoạn chuẩn bị đầu tư

-Phân đoạn đầu tư xây dựng

-Phân đoạn bàn giao và khai thác

*Giảng viên: Ông Lê Hào- GĐ ĐHDA

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn