Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng

Mục tiêu khóa học:

- Nắm được quá trình phát triển và đầu tư tại DXG

- Hệ thống lại các hình thức đầu tư thứ cấp

- Nắm bắt được bản chất đầu tư thứ cấp

- Cơ sở để vận dụng phù hợp trong quá trình đàm phán thực hiện

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn