Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)


Trang: 1 2 ()

- Quy chế phòng chống gian lận và tham nhũng

Quy chế sử dụng HRM

- QĐ Hoạt động đào tạo nghề, học nghề

- QĐ Nghỉ việc và bàn giao của CBNV

- QĐ nhận và bàn giao ca trực

- QT Cảnh báo rủi ro pháp lý

- QT Đào tạo hội nhập nhân viên mới

- QT Đào tạo

- QT Giải quyết pháp lý tranh tụng

- QT Pháp lý thi hành án

- QT Soát xét hợp đồng

- QT Thực hiện hợp đồng lao động

- QT Tư vấn và hỗ trợ giải quyết pháp lý doanh nghiệp

- QT Tuyển dụng

- QT Xử lý kỷ luật

- Quy chế ứng dụng phần mềm CRM

- Sổ tay quản trị hành chính

- QT Chăm sóc khách hàng

- QT ký hợp đồng

- QT bàn giao sản phẩm

- QT Đối chiếu doanh thu với chủ đầu tư

- QT giải quyết khiếu nại khách hàng

- QT bàn giao tài sản từ phòng DVKH

- QT Tổ chức và hoạt động P.DVKH

QĐ 9-2017-QĐ-TGĐ - BH Bo quy trinh phong DVKH

QĐ 12-2017-QĐ-HĐQT - BH Quy che phong DVKH 

Thông tin chi tiết các dự án:

+ ONE RIVER - Ms. Trịnh Thu Trang

+ LAKESIDE INFINITY - Mr. Trần Phương Chương

+ DRAGON SMART CITY & VILLAGE - Mr. Ngô Thành Được

+ DA NANG PEARL - Ms. Bùi Lê Thiên Hương

+ MARIA DE LEON - Mr. Võ Nhật Thiên

- Cấu tạo hệ thống phễu bán hàng

- Đi tìm KH lý tưởng

- Xây dựng chiến lược sản phẩm

- Cách thiết lập hệ thống Email auto

- Quảng cáo cho LED Magnet

- Kỹ thuật tạo Sales page và chốt sales

- Cách tối ưu hóa hệ thống

- Kiến thưc tư duy

- Sử dụng phần mềm

- Thực hành tự làm video

- Thực hành các thao tác cho mẫu project

- Các giai đoạn của quá trình ra quyết định

- Quy trình giải quyết vấn đề

- Tính toán thời điểm ra quyết định khi nào cho hợp lý

- Các bước để đưa ra một quyết định

- Quy trình phê duyệt E-Approve

- Các thao tác cơ bản

- Cách đăng ký khách hàng 

- Cài đặt - sử dụng Email 

- Các Dự án ở  ĐXMT 

- Điểm mạnh của từng Dự án

- Bản đồ & thông tin Dự án : http://datxanhmientrung.com

- Kỹ năng nhận biết khách hàng

- Tâm lý Khách hàng

- Phong thủy BĐS

- Kỹ năng khai thác khách hàng nâng cao

- Phát triển quan hệ khách hàng

- Tâm lý bán hàng

- Chăm sóc khách hàng

Trang: 1 2 ()

Địa Chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 6252 5252 /EXT 128 - 08 6285 3896

Email: daotao@datxanh.com.vn