Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)


Mục tiêu khóa học:

1. Pháp lý trong kinh doanh bất động sản

2. Kỹ năng thuyết trình sản phẩm dịch vụ và xử lý từ chối chốt sales

3. Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

4. Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn CBP

5. Marketing online dành cho bất động sản

6. Quy trình bán hàng DXG

7. Huấn luyện hội nhập

8. Kiểm tra tổng hợp các chuyên đề cuối khóa học

Nội dung khóa học:

- Huấn luyện hội nhập

- Sản phẩm DXG

- Kỹ năng bán hàng BĐS

- Qui trình bán hàng

- Kỹ năng tiếp thị online

- Pháp lý hợp đồng kinh doanh BĐS

- Kỹ năng tiếp cận Khách hàng qua điện thoại

- Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trong kinh doanh BĐS

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn