Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng


Mục tiêu khóa học:

- Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn

- Tra cứu đơn vị, thời gian, ký hiệu, số phát

- Hóa đơn đã báo mất, hủy, xóa bỏ trong quá trình sử dụng

Địa Chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 6252 5252 /EXT 128 - 08 6285 3896

Email: daotao@datxanh.com.vn