Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội) là thuật ngữ liên quan đến trí tuệ xúc cảm dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con ngườinhư: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới...

Kỹ năng mềm khác với kỹ năng cứng để chỉ trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên môn hay bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn.

Thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị [cần dẫn nguồn] Kỹ năng "mềm" chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, thính giả, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng "cứng" ở nghĩa trái ngược thường xuất hiện trên bản lý lịch-khả năng học vấn của bạn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn.

- Hiểu vai trò của một chuyên viên chăm sóc khách hàng

- Những phương thức chăm sóc khách hàng hiệu quả

- Cách kiểm soát tâm lí để tránh xung đột với khách hàng

- Các loại tính cách của khách hàng và cách giao tiếp

Mục tiêu khóa học:

- Nắm bắt được thông tin nguồn cung – cầu trong thị trường bất động sản hiện tại

- Am hiểu các thông tin pháp lý, thủ tục pháp lý trong quá trình giao dịch bất động sản

- Thành thạo các quy trình và chuẩn bị thủ tục mua - bán nhà đất trong giao dịch bất động sản

- Nắm vững 6 kỹ năng môi giới bất động sản thiết yếu từ cơ bản đến nâng cao

- Nắm vững các chiến lược bất động sản đặc thù trên Marketing Offline và Online

Mục tiêu khóa học:

- Kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản

- Giao dịch bất động sản trong Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành

- Giao dịch bất động sản trong Luật nhà ở và các quy định chi tiết thi hành

- Giao dịch bất động sản trong bộ Luật dân sự

- Các quy định về thuế phí trong giao dịch bất động sản trong pháp luật về thuế phí

Mục tiêu khóa học:

- Nâng cao hiệu quả và năng suất sản xuất của cá nhân và tập thể

- Tăng lượng “thời gian riêng tư” cho mỗi cá nhân

- Giảm bớt áp lực, tăng niềm vui trong công việc

- Có thể dự trù được nhiều việc cho kế hoạch tương lai và giải quyết các vấn đề mang tính dài hạn

- Nâng cao sức sáng tạo

Mục tiêu khóa học:

- Hình thái làm việc nhóm

- Vì sao phải làm việc nhóm

- Các nguyên tắc làm việc nhóm

- Tổ chức một cuộc họp nhóm hiệu quả

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu về tầm quan trọng của giao tiếp

- Hiểu về các phương tiện giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp nội bộ DXG

- Hiểu về D.I.S.C


Mục tiêu khóa học:

- Nội dung, phương pháp & cấu trúc bài thuyết trình chuẩn

- Các bước chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệụ quả

- Nghệ thuật và cách tạo lửa cho bài thuyết trình

- Bộ giáo án đào tạo chuẩn giành cho giảng viên

Mục tiêu khóa học: 

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

- Các bước chuẩn bị & bán hàng qua điện thoại

- Thực hành bán hàng qua điện thoại

Mục tiêu khóa học:

- Tự tin chủ động trong giao tiếp

- Phong cách chuyên nghiệp trong giao tiếp

- Sử dụng ngôn từ tích cực trong giao tiếp

- Cách sử dụng phi ngôn từ trong giao tiếp

Mục tiêu khóa học:

- Định hướng nghề nghiệp và công việc của NVKD của Đất Xanh

- Các dạng sản phẩm BĐS của Đất Xanh

- Kỹ năng cơ bản để bán sản phẩm BĐS tại Đất Xanh

Mục tiêu khóa học:

- Nội dung, phương pháp & cấu trúc bài thuyết trình

- Các bước chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệụ quả

- Nghệ thuật và cách tạo lửa cho bài thuyết trình

- Thực hành thuyết trình


Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn