Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)


Nội dung chương trình:

Thực hiện Q&A trực tiếp giữa Học viên và Giảng viên. (8 chủ đề)

1 - Huấn luyện hội nhập

2 - Sản phẩm DXG

3 - Kỹ năng bán hàng BĐS

4 - Qui trình bán hàng

5 - Kỹ năng tiếp thị online

6 - Pháp lý hợp đồng kinh doanh BĐS

7 - Kỹ năng tiếp cận Khách hàng qua điện thoại

8 - Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trong kinh doanh BĐS

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn