Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)


Mục tiêu khóa học:

- Thấu hiểu nguyên tắc bán hàng tư vấn

- Xác định được lợi thế cạnh tranh, các điểm khác biệt của công ty và sản phẩm mình bán

- Chủ động lên kế hoạch và gặp gỡ khách hàng

- Áp dụng các kỹ năng bán hàng tư vấn hiệu quả

- Vận dụng các kỹ thuật chốt giao dịch

Mục tiêu khóa học:

- Nội dung, phương pháp & cấu trúc bài thuyết trình BĐS

- Các bước chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệụ quả

- Nghệ thuật và cách tạo lửa cho bài thuyết trình

- Thực hành thuyết trình cho 1 khách hàng hoặc nhiều khách hàng

Mục tiêu khóa học:

- Tầm quan trọng của chăm sóc khách hàng

- Lợi ích của chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng ứng xử với các kiểu khách hàng

- Thực hành xử lý tình huống

Mục tiêu khóa học:

- Tìm hiểu động cơ mua sản phẩm của khách hàng

- Cách “đọc vị” khách hàng

- Kỹ thuật xử lý tình huống trong kinh doanh BĐS

Mục tiêu khóa học:

- Biết được ai là khách hàng tiềm năng

- Nắm được dữ liệu khách hàng chính xác nhất

- Biết được các bước tìm hiểu nhu cầu của khách hàng hiệu quả nhất

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn