Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu về tầm quan trọng của giao tiếp

- Hiểu về các phương tiện giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp nội bộ DXG

- Hiểu về D.I.S.C


Mục tiêu khóa học

- Kiến tạo tương lai từ mục tiêu cuộc đời bạn trong doanh nghiệp
- Đánh giá bản thân, thể hiện năng lực
- Thành thật với chính mình & không ngừng học hỏi
- Hạnh phúc đồng hành cùng mục tiêu
- Sự chính trực & làm chủ bản thân
- Quy trình xác lập mục tiêu đích thực công thức Smartest
- Xây dựng mục tiêu qua hình ảnh của bạn sau 5 năm

Mục tiêu khóa học:

- Làm sạch, sàng lọc, sắp xếp họp thư

- Quản lý thư một cách khoa học

- Quản lý lịch, danh bạ, ghi chú, sự kiện

- Giúp quản lý công việc hiệu quả

- Giúp quản lý thời gian hiệu quả

- Tạo văn hóa viết email trong DXG

- Chuẩn hóa cách giao tiếp bằng email

- Thể hiện sự chuyên nghiệp trong giải quyết vấn đề qua email


Mục tiêu khóa học:

- Hiểu thế nào là thái độ trong công việc

- Hiểu Nguyên tắc chuẩn mực trong công việc

- Hiểu được chuẩn mực người quản lý lãnh đạo

- Hiểu được nghệ thuật giao tiếp trong công việc

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu về tầm quan trọng của giao tiếp

- Hiểu về các phương tiện giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp nội bộ DXG

- Hiểu về D.I.S.CMục tiêu khóa học:

- Nâng cao hiệu quả và năng suất sản xuất của cá nhân và tập thể

- Tăng lượng “thời gian riêng tư” cho mỗi cá nhân

- Giảm bớt áp lực trong công việc

- Tăng niềm vui trong công việc, nâng cao sức sáng tạo

- Có thể dự trù được nhiều việc cho kế hoạch tương lai và giải quyết các vấn đề mang tính dài hạn


Mục tiêu khóa học:

- Hình thái làm việc nhóm

- Vì sao phải làm việc nhóm

- Các nguyên tắc làm việc nhóm

- Tổ chức một cuộc họp nhóm hiệu quả


Mục tiêu khóa học:

- Nội dung, phương pháp & cấu trúc bài thuyết trình

- Các bước chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệụ quả

- Nghệ thuật và cách tạo lửa cho bài thuyết trình

- Thực hành thuyết trình


Mục tiêu khóa học:

- Hiểu được thế nào là vấn đề, vấn đề là gì?

- Quy trình giải quyết vấn đề

- Các công cụ xác định nguyên nhân vấn đề

- Tìm giải giải pháp, phân tích tình huống

- Ra quyết định

Mục tiêu khóa học:

- Giới thiệu chiến lược 5 năm DXG

- Tầm nhìn DXG

- Giá trị cốt lõi DXG

Mục tiêu khóa học:

- Nâng cao hiệu quả và năng suất sản xuất của cá nhân và tập thể

- Tăng lượng “thời gian riêng tư” cho mỗi cá nhân

- Giảm bớt áp lực, tăng niềm vui trong công việc

- Có thể dự trù được nhiều việc cho kế hoạch tương lai và giải quyết các vấn đề mang tính dài hạn

- Nâng cao sức sáng tạo

Mục tiêu khóa học:

- Hình thái làm việc nhóm

- Vì sao phải làm việc nhóm

- Các nguyên tắc làm việc nhóm

- Tổ chức một cuộc họp nhóm hiệu quả

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu về tầm quan trọng của giao tiếp

- Hiểu về các phương tiện giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp nội bộ DXG

- Hiểu về D.I.S.C


Mục tiêu khóa học:

- Nội dung, phương pháp & cấu trúc bài thuyết trình chuẩn

- Các bước chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệụ quả

- Nghệ thuật và cách tạo lửa cho bài thuyết trình

- Bộ giáo án đào tạo chuẩn giành cho giảng viên

Mục tiêu Bộ qui tắc ứng xử:

- Thông điệp chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn

- Lịch sử hình thành và phát triển

- Hệ thống tôn chỉ

- Giá trị cốt lõi và hành vi chuẩn mực

- Bài hát truyền thống Hành khúc đất xanh

- Đồng phục đất xanh

- Các chuẩn mực ứng xử

Mục tiêu khóa học: 

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

- Các bước chuẩn bị & bán hàng qua điện thoại

- Thực hành bán hàng qua điện thoại

Mục tiêu khóa học:

- Tự tin chủ động trong giao tiếp

- Phong cách chuyên nghiệp trong giao tiếp

- Sử dụng ngôn từ tích cực trong giao tiếp

- Cách sử dụng phi ngôn từ trong giao tiếp

Mục tiêu khóa học:

- Định hướng nghề nghiệp và công việc của NVKD của Đất Xanh

- Các dạng sản phẩm BĐS của Đất Xanh

- Kỹ năng cơ bản để bán sản phẩm BĐS tại Đất Xanh

Mục tiêu khóa học:

- Nội dung, phương pháp & cấu trúc bài thuyết trình

- Các bước chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệụ quả

- Nghệ thuật và cách tạo lửa cho bài thuyết trình

- Thực hành thuyết trình


Mục tiêu khóa học:

- Nắm rõ quy trình thuộc phòng/ban nào

- Nắm vững cấu trúc một quy trình, quy chế DXG

- Hiểu rõ lộ trình thực hiện công việc của mình đã đảm trách

- Tự tin trong công tác phối hợp nội bộ, bên ngoài


Bỏ qua Lịch Bỏ qua Danh mục khoá học

Địa Chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 6252 5252 /EXT 128 - 08 6285 3896

Email: daotao@datxanh.com.vn