Trợ giúp về Search courses

Khóa học giúp bạn biết cách:

  1. Sử dụng các công cụ xác định rõ nguyên nhân của vấn đề mình đang gặp phải
  2. Tìm kiếm giải pháp bằng cách phân tích tình huống và xây dựng các phương án
  3. Thực thi và đánh giá giải pháp