Trợ giúp về Search courses

Bạn sẽ học được gì

  1. Nắm bắt được thông tin nguồn cung – cầu trong thị trường bất động sản hiện tại
  2. Am hiểu các thông tin pháp lý, thủ tục pháp lý trong quá trình giao dịch bất động sản
  3. Thành thạo các quy trình và chuẩn bị thủ tục mua - bán nhà đất trong giao dịch bất động sản
  4. Nắm vững 6 kỹ năng môi giới bất động sản thiết yếu từ cơ bản đến nâng cao
  5. Nắm vững các chiến lược bất động sản đặc thù trên Marketing Offline và Online