Trợ giúp về Search courses

Văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển thương hiệu vì hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.

  • Bạn sẽ học được gì
  1. Tăng gấp đôi doanh số khi sử dụng đúng phương pháp Upsell và CrossSell.  
  2. Tự tin khi tiếp xúc và tư vấn với người khác.
  3. Có khả năng giao tiếp chuyên nghiệp.
  4. Biết cách phục vụ khách hàng với thái độ chuyên nghiệp, lịch sự, vui vẻ và làm hài lòng khách hàng.
  5. Tạo sự tin tưởng với khách hàng ngay từ 7 giây đầu tiên. 
  6. Thành thục 4 bước giao tiếp chuyên nghiệp 
  7. Vận dụng bí quyết về ngôn ngữ cơ thể để tăng hiệu quả trong giao tiếp.
  8. Nhanh chóng nhận diện dấu hiệu mua hàng và vận dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật chốt sales.