Trợ giúp về Search courses

Giả định một tình huống rằng, bạn và một người khác đang đi trong rừng thì gặp một con gấu cực kỳ hung dữ. Cả hai người chạy bán sống bán chết để thoát khỏi con gấu. Trong tình huống nguy cấp đó, bạn sẽ ứng phó như thế nào để thoát chết?

Khóa học giúp bạn biết cách:

  • 1. Sử dụng các công cụ xác định rõ nguyên nhân của vấn đề mình đang gặp phải 
  • 2. Tìm kiếm giải pháp bằng cách phân tích tình huống và xây dựng các phương án 
  • 3. Thực thi và đánh giá giải pháp