Trợ giúp về Search courses

Bài học giúp cho các CBNV tân tuyển sẽ hiểu về văn hóa, tầm nhìn của ĐXG và ĐXĐNB 

Văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển thương hiệu vì hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.

 • Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ sở về Kinh Doanh Bất Động Sản cho nhân viên kinh doanh tân tuyển      Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ sở về Kinh Doanh Bất Động Sản cho nhân viên kinh doanh

     Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dành cho cán bộ quản lý 

     Bài học sẽ giúp các học viên sử dụng email chuyên nghiệp hơn, tránh được những lỗi thường gặp trong quá trình làm việc khi tương tác qua email 

     Bạn sẽ học được gì
     1. Tách bạch giữa công việc và gia đình
     2. Hóa giải những cảm xúc tiêu cực để duy trì tình cảm trong gia đình
     3. Biết cách dung hòa với các mối quan hệ trong gia đình: bên nội – bên ngoại, mẹ chồng – nàng dâu, cha mẹ – con cái, …

     Tham gia khóa học, học viên sẽ:

     1. Hiểu được cách hình thành các hành vi tốt và hành vi xấu
     2. Những nguyên tắc tâm lý tác động vào hành vi để thay đổi hành vi
     3. Thay đổi hành vi của bản thân và của người khác theo hướng tích cực
     4. Phá vỡ nỗi sợ hãi và loại bỏ thói quen xấu của bản thân
     5. Cách tạo động lực cho bản thân và cho người khác để gia tăng hành vi tích cực


     • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 

     Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo

     • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 


      • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 

     • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 

      • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 

     • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 

     • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 

      • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 

      • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 
      • Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo 

     Đề thi dành cho các CBNV có tên trong danh sách thi đã được email thông báo