Trợ giúp về Search courses

Bạn sẽ học được gì

 1. Nắm trong tay quy trình bán hàng và các giai đoạn bán hàng
 2. Phương pháp tiếp xúc và gặp gỡ khách hàng
 3. Cách tiềm kiếm khách hàng tiềm năng
 4. Những bí quyết khi bán hàng với khách hàng
 5. Kỹ thuật xử lý tình huống từ chối của khách hàng
 6. Tạo lập hệ thống chăm sóc khách hàng

Bạn sẽ học được gì

Chương trình "Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng" sẽ giúp bạn nắm được:

 1. Các kiến thức tổng quan về ngành dịch vụ khách hàng.
 2. Kỹ năng giao tiếp với khách hàng
 3. Cách phân tích hành vi và giải quyết xung đột với khách hàng
 4. Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, internet,...
 5. Kỹ năng quản lý thời gian và kiểm soát stress

Khóa học giúp bạn biết cách:

 1. Sử dụng các công cụ xác định rõ nguyên nhân của vấn đề mình đang gặp phải
 2. Tìm kiếm giải pháp bằng cách phân tích tình huống và xây dựng các phương án
 3. Thực thi và đánh giá giải pháp