Trợ giúp về Search courses

Bạn sẽ học được gì

Chương trình "Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng" sẽ giúp bạn nắm được:

  1. Các kiến thức tổng quan về ngành dịch vụ khách hàng.
  2. Kỹ năng giao tiếp với khách hàng
  3. Cách phân tích hành vi và giải quyết xung đột với khách hàng
  4. Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, internet,...
  5. Kỹ năng quản lý thời gian và kiểm soát stress

Khóa học giúp bạn biết cách:

  1. Sử dụng các công cụ xác định rõ nguyên nhân của vấn đề mình đang gặp phải
  2. Tìm kiếm giải pháp bằng cách phân tích tình huống và xây dựng các phương án
  3. Thực thi và đánh giá giải pháp