Trợ giúp về Search courses

Mục tiêu khóa học: (Khóa học dành cho DXMN)

- Giúp bạn tích lũy các kỹ năng cần thiết, cụ thể là kỹ năng đàm phán và lập chiến lược trong môi giới bất động sản

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn để chốt sales nhanh hơn

- Biết cách quản lý hiệu quả trong bất động sản để trở nên chuyên nghiệp và thành công hơn

Mục tiêu khóa học: (Khóa học dành cho CiTy Real)

- Giao tiếp trong kinh doanh

- Mô hình giao tiếp trong kinh doanh

- Những rào cản trong giao tiếp

- Chiến lược vượt qua những rào cản trong giao tiếp

- Giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từMục tiêu khóa học:

- Giao tiếp trong kinh doanh

- Mô hình giao tiếp trong kinh doanh

- Những rào cản trong giao tiếp

- Chiến lược vượt qua những rào cản trong giao tiếp

- Giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từ


Mục tiêu khóa học:

 1. Cập nhật những kiến thức marketing online trong kinh doanh bất động sản;
 2. Biết thế nào là một chiến lược truyền thông thích hợp cho một dự án bất động sản trước khi đưa ra thị trường;
 3. Biết cách thức tư duy, quy trình triển khai bán một dự án bất động sản;
 4. Hướng dẫn triển khai kinh doanh dự án bất động sản trên môi trường internet

Mục tiêu khóa học:

- Biết cách lọc ra những bộ từ khóa phù hợp để làm SEO

- Đưa được Website lên top Google mà không mất phí

- Nắm vững những cách thức đặt backlink nhưng không vi phạm thuật toán Google

- Biết được thủ thuật để tăng uy tín và tăng view cho website

Mục tiêu khóa học:

- Giao tiếp trong kinh doanh

- Mô hình giao tiếp trong kinh doanh

- Những rào cản trong giao tiếp

- Chiến lược vượt qua những rào cản trong giao tiếp

- Giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từ

Mục tiêu khóa học:

 1. Nắm bắt các yêu cầu của tư duy phản biện
 2. Xác định và thấu hiểu các lập luận của người khác
 3. Áp dụng các kiến thức logic trong tranh luận và phân tích lập luận của đối phương
 4. Biết cách bác bỏ các kiểu ngụy biện khi tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình
 5. Hiểu các rào cản đối với tư duy phản biện, biết cách quản lý cảm xúc cũng như biết cách rèn luyện tư duy phản biện hiệu quả

Mục tiêu khóa học:

 1. Hiểu được cách hình thành các hành vi tốt và hành vi xấu
 2. Những nguyên tắc tâm lý tác động vào hành vi để thay đổi hành vi
 3. Thay đổi hành vi của bản thân và của người khác theo hướng tích cực
 4. Phá vỡ nỗi sợ hãi và loại bỏ thói quen xấu của bản thân
 5. Cách tạo động lực cho bản thân và cho người khác để gia tăng hành vi tích cực

Mục tiêu khóa học: (Khóa học dành cho DXCT)

- Giao tiếp trong kinh doanh

- Mô hình giao tiếp trong kinh doanh

- Những rào cản trong giao tiếp

- Chiến lược vượt qua những rào cản trong giao tiếp

- Giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từ

Mục tiêu khóa học: (Khóa học dành cho DXCT)

 1. Nắm bắt 05 nhu cầu cơ bản của đội nhóm
 2. Biết cách khích lệ và động viên đội nhóm trong tổ chức
 3. Tiếp cận một cách khoa học các lỹ thuyết về động cơ và sự thỏa mãn của cá nhân

Mục tiêu khóa học: (Khóa học dành cho DXSG)

- Giúp bạn tích lũy các kỹ năng cần thiết, cụ thể là kỹ năng đàm phán và lập chiến lược trong môi giới bất động sản

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn để chốt sales nhanh hơn

- Biết cách quản lý hiệu quả trong bất động sản để trở nên chuyên nghiệp và thành công hơn

Mục tiêu khóa học: (Khóa học dành cho DXSG)

- Thấu hiểu vai trò, định nghĩa của khách hàng tiềm năng

- Phát triển kỹ năng tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng

- Biết cách đánh giá và thu thập thông tin khách hàng hiệu quả

- Nắm vững quy trình và các thủ thuật cần thiết khi giao tiếp

Mục tiêu khóa học: (Khóa học dành cho DXSG)

- Các kiến thức tổng quan về ngành dịch vụ khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

- Cách phân tích hành vi và giải quyết xung đột với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, internet,...

- Kỹ năng quản lý thời gian và kiểm soát stress

Mục tiêu khóa học: (Khóa học dành cho DXCT)
- Thấu hiểu vai trò và trách nhiệm của nhà lãnh đạo.
- Phong cách lãnh đạo trong thời đại mới.
- Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh của nhà lãnh đạo.
- Phân tích rủi ro, chi phí, cách giải quyết vấn đề phát sinh.
- Tự tin, ra quyết định một cách nhanh chóng, hiệu quả.
- Cách thức động viên, khích lệ đội nhóm
- Xây dựng văn hóa, tinh thần đồng đội

Mục tiêu khóa học: (Khóa học dành cho DXCT)

- Các kiến thức tổng quan về ngành dịch vụ khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

- Cách phân tích hành vi và giải quyết xung đột với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, internet,...

- Kỹ năng quản lý thời gian và kiểm soát stress

Mục tiêu khóa học: ( Khóa học dành cho DXCT)

 1. Nắm được cơ bản nhất những quy định về mua bán bất động sản
 2. Tường tận những thủ tục khi chuẩn bị giao dịch bất động sản
 3. Đủ khả năng phòng tránh các rủi ro pháp lí
 4. Bí quyết mua bán bất động sản thành công

Mục tiêu khóa học:

- Giao tiếp trong kinh doanh

- Mô hình giao tiếp trong kinh doanh

- Những rào cản trong giao tiếp

- Chiến lược vượt qua những rào cản trong giao tiếp

- Giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từ

Mục tiêu khóa học:

- Biết thiết kế đề cương chương trình đào tạo

- Xây dựng nội dung và phát triển bài giảng

- Thực hiện tốt bài giảng

- Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo

- Thực hiện được bài giảng do mình thiết kế

Mục tiêu khóa học:

- Biết cách lọc ra những bộ từ khóa phù hợp để làm SEO

- Đưa được Website lên top Google mà không mất phí

- Nắm vững những cách thức đặt backlink nhưng không vi phạm thuật toán Google

- Biết được thủ thuật để tăng uy tín và tăng view cho website

Mục tiêu khóa học:
- Khái niệm chiến lược và tư duy chiến lược.
- Cây kinh doanh.
- Cấu trúc tầm nhìn/ chiến lược.
- Âm và Dương trong tư duy chiến lược.
- Xác định vị thế chiến lược.
- 4 yếu tố làm yếu tư duy chiến lược.
- Tập trung chiến lược và tinh túy của chiến lược.
- Các bước giải quyết vấn đề.
- Một số công cụ sử dụng trong tư duy chiến lược để ra quyết định