Trợ giúp về Search courses

Quy định việc kiểm soát tài liệu/ hồ sơ trong quá trình hoạt động của K.PTDA nhằm đảm bảo:

1.   Việc nhận biết tài liệu/ hồ sơ được nhanh, đúng

2.   Việc sử dụng tài liệu/ hồ sơ tuân thủ quy định bảo mật

3.   Việc lưu trữ tài liệu/ hồ sơ phải đúng thời gian quy định và truy xuất kịp thời

Việc tiêu hủy tài liệu/ hồ sơ đúng quy định của pháp luật và Tập đoàn

Một số bài học kinh nghiệm được P.KHTH chắt lọc từ các dự án đã triển khai và đưa vào sử dụng. Việc tham khảo những kinh nghiệm này nhằm giúp các bạn có thể hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình triển khai dự án.